ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਰਹੇ,
ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ,
ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ,
ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ

ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਂ,
ਜ਼ਿੰਦੇਗੀ ਦੀ ਥੱਕਵਾਟ ਚ ਅਰਾਮ ਹੈ ਮਾਂ,
ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Happy Birthday Wishes For Mother In Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ!

ਚਰਖਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਕਦੇ ਤੰਦ ਨਾ ਟੁੱਟੇ,
ਜਿੰਦਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ,
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਰੱਬ ਹਰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ,ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Mother (1)

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ,ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਂ

ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ

ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਮਾਂ,
ਇਹ ਜਨਮਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵੇ

Birthday Wishes For Mother1

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ,
ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ,
ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ,
ਹਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ,
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ

Birthday Wishes For Mother2

ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ

ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਦੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਿਓ

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਭੈੜੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Mother (2)

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਹੋਵੇ

ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ,
ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਾਫਾ ਕਰੇਗੀ,
ਜੋ ਮਮਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ,
ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Mother (3)

ਮੇਰੇ ਸੁਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੋ,
ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਮੀ

Happy Birthday Mother1

ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ,
ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ,
ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ,
ਇਕੋ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ,
ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਕ ਮਾਂ ਹੈ

Happy Birthday Mother2

ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਾਂਟਣਾ,
ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ,
ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ

ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਰ ਦਿੱਖ,
ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

Happy Birthday Images For Mother In Punjabi

ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਮਾਂ,
ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ,
ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ,
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਦੇਵੇ.

ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ!
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ !!
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਪਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ !!
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ !!
ਪਰ ਮਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ !!
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Rabb Kare Har Khushi Tenu Mil Jave

ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਆਸ ਹੈ !!
ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ !!
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ !!
ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ !!
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ !!
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ !!
ਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ !! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੈ !!
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ !!
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Happy Birthday Wishes In Punjabi Quotes

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋ !!
ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਂ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋ !!
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ !!
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ !!
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਸਕੀਆਂ !! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ !!
ਪਿਆਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ !!
ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ !!
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ !!
ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ !!
ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ !!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !!
ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ !! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Mother (4)

ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ !!
ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦਿਓ !!
ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ !!
ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਸਾ ਦੇਵੇ !! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਇਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ!
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Happy Birthday Status For Mother In Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਯਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਚਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਂ
ਜੋ ਪੂਜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ
ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ,
ਹਰ ਸੜਕ ਇਕਾਂਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.
ਮਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Mother (5)

ਇਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਵੇ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ!
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ !!
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਪਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

Happy Birthday Mother3

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਾਂ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋਸਤ ਮਾਂ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ,
ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ

ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੰਮੀ ..
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ,
ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਹੋ,
ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ..

Happy Birthday Mother4

ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਪਲ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਭੀ ਕਿਸ ਗਮ ਦਾ ਸਮਾਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਪੜਨ ਐਸਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੁ।

ਸੂਰਜ ਨੇ ਚਾਨਣ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ” ਕਰੇ,
ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ

Rabb Kare Tuhade Srae Supne Pure Hon

ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਕ ਝੁਰੜੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਾਂ

ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ,
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ,
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ