ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਗਾਉਂਦਾ ਏ,
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ ਜੀ

ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਚੰਦਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ ਜੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਊਮਰ ਲਗ ਜਾਵੇ

Happy Birthday Wishes For Dad In Punjabi

ਪਤਾ ਨਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਚਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਉਜਾੜੇ ਆ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ ਜੀ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ ਜੀ

ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ,
ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇਣਾ,
ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਉਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਇਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ,
ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Happy Birthday Wishes In Punjabi Messages

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ.
ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ
ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ … ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ,
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਫੀ ਪਾਓ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਪਾਪਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ .. !!
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Father (5) Copy

ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ!
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਓ!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂ.
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਾਪਾ ਹੈ,
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ,
ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਉਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਇਆ,
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ

ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਪਾ ਹੈਪੀ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ

Happy Birthday Wishes For Father In Punjabi

ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਹੱਸਦੇ..
ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ.
ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਪੁੱਤ..
ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ..

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ..
ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਾਂ ਕਰਕੇ……
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਕ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ,
ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਪਾ

ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ,
ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ…
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ,
ਜੀਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

Happy Birthday Quotes For Dad In Punjabi

ਜੀਂਉਦਾ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੋ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਹਿੰਢ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ. ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਚੜਕੇ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ , ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ,
ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ
”ਬਾਪੂ” ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਉੱਠ ਤੜ੍ਹਕੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਟੌਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਸੌਕੀਨੀ ਨਿੱਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ,ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Father (4)

ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਮੈਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ।।
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਖੰਡ ਬਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠੇ,
ਘਿਓ ਬਾਜ ਨਾ ਕੁਟੀਦੀਆ ਚੂਰੀਆਂ ਨੇ,
ਮਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲਾਡ ਪੂਰੇ,
ਪਿਓ ਬਾਜ ਨਾ ਪੈਦੀਆ ਪੂਰੀਆ ।
ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਪੂ

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।

Happy Birthday Status For Father In Punjabi

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋ,
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ.
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ.

ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ ਹੋ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

Best Happy Birthday Wishes In Punjabi For Father (3)

ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ!

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ!

ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਜੀ

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਜੀ!
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ।

Happy Birthday Papa in Punjabi

ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਹਾਂਗਾ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ!

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ.

ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ।
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਏਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ.

Happy Birthday Papa in Punjabi

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ।

ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ,
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!

ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ.

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

Happy Birthday Papa in Punjabi

ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੇ ਹੋ!
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਤਾ ਹੋ,
ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਜੀ!

ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ,
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਜੀ!

Happy Birthday Papa in Punjabi

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ.

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ.

Happy Birthday Papa in Punjabi